Prekių katalogas

Focal Scala Utopia V2

Kaina: 25 000 EUR

Nordost Odin2 2x2m

Kaina: 38 000 EUR

Focal Maestro Utopia

Kaina: 40 000 EUR

Nordost White Lightning 1m

Kaina: 190 EUR

Focal Stella Utopia EM

Kaina: 85 000 EUR

Nordost Purple Flare 1m

Kaina: 260 EUR

Focal Grande Utopia EM

Kaina: 155 000 EUR

Nordost Blue Heaven 1m

Kaina: 365 EUR

Nordost Red Dawn 1m

Kaina: 525 EUR

Nordost Heimdall2 1m

Kaina: 940 EUR